NRB

Podmínky programu

Výkladový slovník UB
Podmínky, které je příjemce podpory povinen dodržovat po celou dobu trvání smlouvy o podpoře. Jsou uvedeny v textu příslušného programu podpory a dále jako samostatný článek v obchodních podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o podpoře.